11-01-16

Verkeersland

verkeersland.jpg Het VerkeersPedagogisch Instituut (VPI) heeft als belangrijkste werkterreinen: schoolverkeer (in de ruimste zin van het woord), verkeers- en mobiliteitseducatie, verkeersbeleid en verkeersveiligheid. Zij propageren een actieve en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie: beperkte theoretische uitleg in de klas, verkeersgedragingen zoveel mogelijk oefenen op de speelplaats en daarna toepassen op straat.

07:13 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, verkeer, alle graden, online |  del.icio.us |  Facebook | |

20-10-15

Trap het af

traphetaf.jpg De meeste fietsongevallen gebeuren met tieners. De achterbankgeneratie let niet altijd even goed op. Daarom werd nu een hippe site gelanceerd om tieners te helpen als fietser te overleven in het verkeer. Er is onder meer een test, informatie over verkeersborden en ook een luik voor leerkrachten opgenomen. In dit laatste luik staan de vakoverschrijdende eindtermen die bereikt moeten worden. De site is een initiatief van de fietsersbond.

14:51 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, veilig, fiets, online, verkeer |  del.icio.us |  Facebook | |

28-09-15

Meester op de fiets

MeesterOpDeFiets.png

Met het project ‘Meester op de fiets’ kan de school een ‘fietsmeester’ uitnodigen die samen met de leerkracht praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Meester op de fiets wil leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte verkeer. Op die manier wil ‘Meester op de fiets’ de fietsvaardigheid van de leerlingen bevorderen.

07:05 Gepost door Geert Kraeye | Tags: fiets, verkeer |  del.icio.us |  Facebook | |

17-11-14

Interactieve verkeersplaten

DigiSeef Een reeks van interactieve verkeersplaten waarbij je een verhaal kan beluisteren, een bijhorend liedje, een versje en een reeks doe-opdrachten Naast deze verkeersplaten vind je ook nog allerlei ander gratis materiaal: filmpjes, verkeerslessen, werkbladen…

07:45 Gepost door Geert Kraeye | Tags: verkeer, wero, alle graden, online |  del.icio.us |  Facebook | |

02-12-13

Praat- en doeplaat verkeer: hulpdiensten

PraatplaatVerkeerHulpdiensten.png Op deze online praatplaat kun je werken rond het thema verkeer: hulpdiensten. Er is een verhaal, een lied een versje en enkele doe-opdrachten. Een erg handig en bruikbaar hulpmiddel om op het digitaal bord te gebruiken.

12:05 Gepost door Geert Kraeye | Tags: verkeer, praatplaat, eerste graad, tweede graad, digitaal bord |  del.icio.us |  Facebook | |

17-10-13

Veilig leren fietsen

KijkUitOpDeFiets.jpg Het best wordt dit interactief programma met als bedoeling "veilig leren fietsen" volledig doorlopen. Er zijn op de startpagina 6 knoppen waarmee de verschillende delen afzonderlijk kunnen worden aangeklikt: wij kunnen al fietsen, wij kennen de verkeersregels, tips voor veilig fietsen, wij leren nu gevaar herkennen, wij testen gevaarherkenning op de fiets.

11:49 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, verkeer, fiets |  del.icio.us |  Facebook | |

05-05-11

De grote verkeerstoets

GroteVerkeerstoets.png  Hoe is het gesteld met de verkeerskennis- en vaardigheden van je leerlingen van het vijfde leerjaar? Dat kom je te weten door ze te laten deelnemen aan de Grote verkeerstoets. Aan de hand van foto's en filmpjes moeten de leerlingen een selectie van 25 meerkeuzevragen beantwoorden. Na afloop van de toets krijgen ze hun resultaat en nuttige tips. Ook als leraar ontvang je de resultaten voor je hele klas.

14:37 Gepost door Geert Kraeye | Tags: verkeer, wero, online |  del.icio.us |  Facebook | |