23-05-16

Doe de klik

DoeDeKlik.png

Op deze website vindt u alle informatie over het educatieve luik van Doe de klik, een uitgebreid energiebesparingsproject voor alle lagere scholen in Vlaanderen en Wallonië.

Het project is opgebouwd rond 8 energietips die tijdens het schooljaar op verschillende manieren worden aangebracht bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. Uitgeverij Averbode (klik HIER) ondersteunt het educatieve luik bij deze site.

13:35 Gepost door Geert Kraeye | Tags: energie, wero, project |  del.icio.us |  Facebook | |

18-01-13

Mijn eigen project opstarten

MijnEigenProject.png

Op deze website kunnen leerlingen aan de hand van 4 stappen een “project” opstarten:

1.    Kiezen & Plannen

2.    Bestuderen

3.    Plannen & Maken

4.    Presenteren & Evalueren

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een werkstuk, spreekbeurt of presentatie. Alles is heel overzichtelijk uitgewerkt en alle nodige materiaal staat beschikbaar.

08:01 Gepost door Geert Kraeye | Tags: project, informatie, werkstuk, spreekbeurt |  del.icio.us |  Facebook | |

30-01-12

De chemiebende

DeChemieBende.png Aangezien de perceptie over chemie al vroeg gevormd wordt is het belangrijk om kinderen reeds vanaf jonge leeftijd de vele fascinerende kanten van de chemische wetenschap en de industrie laten ontdekken. Er wordt naar gestreefd om samen met de leerkrachten leerlingen uit derde graad aan te zetten tot wetenschappelijk denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatie. Door de leerlingen een aantal verantwoordelijkheden te geven en ze zelf producten te laten maken zoals haargel, badschuim en bruisballen wordt het ‘leren' uitdagend gemaakt en worden de talenten van de leerlingen aangesproken. Het project kadert ook in de eindtermen van het lager onderwijs en werkt vakoverschrijdend, leerlingen komen niet enkel meer te weten over wetenschap en chemie maar er komen ook heel wat sociale, wiskundige en taalkundige vaardigheden bij te kijken.

13:08 Gepost door Geert Kraeye | Tags: chemie, wero, project, derde graad |  del.icio.us |  Facebook | |