30-05-16

Scheldelessen

scheldelessen.png Een interactieve website met beeld, geluid en google-maps blaast je Scheldelessen 'nieuw leven' in. Hier verkennen leerlingen met enkele muisklikken het 160 kilometer lange estuarium. De Schelde als bron voor werk, natuurgebied en verkeersader: het lesaanbod is even veelzijdig als de rivier zelf. Je vindt er kant-en-klare lessen over verschillende thema's met betrekking tot de Schelde.

13:40 Gepost door Geert Kraeye | Tags: schelde, wero, lesfiches, lesmateriaal, lespakket, aardrijkskunde |  del.icio.us |  Facebook | |

26-04-16

Lesjes techniek

TechniekDigitaal.png

Deze leerkracht biedt een reeks lesjes, opdrachten i.v.m. techniek aan. Deze site kan inspirerend werken voor alle leerkrachten die nu ook zelf even een les techniek willen geven.

11:04 Gepost door Geert Kraeye | Tags: techniek, wero, lesmateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |

07-03-16

Zorgleerkrachten delen bruikbaar materiaal

KT-zorgteam.png De KT-scholengroep beschikt over heel wat zorgleerkrachten. Zij komen op regelmatige basis samen. Dit om zich beter te professionaliseren. Zij proberen om hun kennis via deze website met elkaar te delen zodat elke zorgleerkracht met dit materiaal aan de slag kan gaan. Dit heet dan gedeelde zorg onder zorgleerkrachten. Je kan er heel wat gratis bruikbaar materiaal vinden.

07:10 Gepost door Geert Kraeye | Tags: zorg, zorgleerkrachten, lesmateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |

23-11-15

Kijk in je brein

KijkInJeBrein.png Er is onlangs een site gelanceerd Kijk in je Brein. Daarop wordt op een interactieve manier informatie aangeboden over de werking van het brein. Er zijn ook een paar leuke proefjes en spelletjes te vinden waarmee leerlingen praktisch aan de slag kunnen gaan. Voor leerkrachten zijn er lesmodules voor het basisonderwijs. Bij elke lesmodule hoort een uitprintbare lesbrief voor de leerlingen.

09:15 Gepost door Geert Kraeye | Tags: leerkracht, lesmateriaal, wero |  del.icio.us |  Facebook | |

18-05-15

Webje-Wijzer

WebJeWijzer.jpg Leerlingen leren op verschillende wijzen. De een leert door doen, de ander moet het ‘zien’ en nog anderen moeten de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen  en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Veel leerkrachten maken gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind. Op deze site kan je heel wat gratis lesmateriaal vinden.

07:53 Gepost door Geert Kraeye | Tags: webquest, webpaden, lesmateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |

Wereldlesidee

WereldLesidee.jpg Djapo biedt je 30 gratis en stevig uitgewerkte lessuggesties: 10 thema's voor elke graad van het lager onderwijs. De thema's zijn: diversiteit, geld, grondstoffen, landbouw, reclame, techniek, voeding, weer, werk, wonen. De thema's sluiten aan bij de eindtermen. De lessuggesties hebben een zelfde vaste structuur: van verwondering naar kennis, van filosoferen naar actie en reflectie. De lessugesties zijn geschreven door mensen met ervaring in het onderwijs, reiken omlijnde ideeën aan en laten ruimte voor eigen inbreng.

07:50 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, alle graden, lesmateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |

27-04-15

Open Office Plaza

OpenOfficePlaza.jpg OpenofficePlaza is een project om goed, volledig, gratis en vrij beschikbaar lesmateriaal te ontwikkelen. Dit moet voor iedereen toegankelijk worden en door iedereen te gebruiken, te wijzigen en te kopiëren zijn. Men is dit project gestart om enerzijds een stuk bewustwording tot stand brengen over vrije en open source software in het algemeen, en OpenOffice.org in het bijzonder. Gratis en toegankelijk lesmateriaal voor dit pakket is dan een logische volgende stap.

07:05 Gepost door Geert Kraeye | Tags: lesmateriaal, leerkracht, alle graden |  del.icio.us |  Facebook | |