20-04-15

En toen… nu

EnToenNu.jpg Deze website is ontwikkeld door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. De stichting entoen.nu stimuleert het gebruik van de canon van Nederland in onderwijs en samenleving. Ze doet dat onder meer via deze website, waar de vijftig vensters in woord en beeld worden gepresenteerd, en via een variëteit aan nadere informatie worden geopend. Voorlopig geen Vlaamse versie maar er zitten zeker ook bruikbare elementen tussen.

12:19 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, gescghiedenis, online, derde graad |  del.icio.us |  Facebook | |