10-02-15

Beetje spellen

BeetjeSpellen Beetje Spellen is er een vriendelijke assistent met het juiste taalgevoel. Deze website is voor iedereen die problemen heeft bij het dagelijkse spellen.
- leerlingen op het niveau van lager onderwijs (zodra ze leren lezen)
- mensen met dyslexie
- anderstalige nieuwkomers die een andere moedertaal hebben
- mensen buiten Vlaanderen die Nederlands willen leren.

07:27 Gepost door Geert Kraeye | Tags: taal, derde graad, tool, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

Zoeken in bibliotheek Vlaanderen

ZoekenBibVlaanderen Gericht zoeken naar informatie. Op deze website kun je woorden intikken om associaties en dergelijke te vinden... Ook lijsten met boektitels verschijnen dan. Dit is misschien interessant/bruikbaar bij aanvang van een les of een thema of om bijvoorbeeld als intro te voorzien? of als verwerking? of bij een voorleesmoment dat past binnen het thema? of om een boek voor boekpromotie te vinden dat past binnen een thema?

07:25 Gepost door Geert Kraeye | Tags: taal, derde graad, leerkracht, wero |  del.icio.us |  Facebook | |

15-12-14

Reisgids Digitaal Leermateriaal

ReisGidsDigitaalLeermateriaal.png De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk.

07:47 Gepost door Geert Kraeye | Tags: informatie, leerkracht, tools, lesideeën |  del.icio.us |  Facebook | |

ClassMarker: online toetsen maken en afnemen

ClassMarker Een tool om toetsen (100 gratis toetsen per maand) aan te maken. Alles gebeurt online, dus je hoeft geen software te installeren. Het is gemakkelijk in gebruik, de verbetering gebeurt automatisch, de behaalde score verschijnt op het einde van de toets.  Je kan linken vanuit de eigen website naar de toetsmodule of via mail de link doorsturen. De vragen kunnen in willekeurige volgorde verschijnen en je kan eventueel een tijdslimiet bepalen. Je kan de lay-out aanpassen naar eigen smaak en voorkeur. Je kan o.a. meerkeuzevragen, waar-vals-vragen, vrije-tekst-vragen, invulvragen, kort-antwoord-vargen opstellen. Je kan eigen prenten en youtube-filmpjes toevoegen.  

07:45 Gepost door Geert Kraeye | Tags: online, toetsen, oefenen, tool, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

08-12-14

Educatieve contentketen

EducatieveContentKeten.png Ict is geen doel op zich, maar een middel om ambities waar te maken, om iedere lerende op het juiste moment en op de juiste plaats toegang te geven tot het juiste lesmateriaal. Dat vraagt veel van publieke en private partijen, zoals scholen, uitgeverijen, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen. Deze partijen hebben allemaal te maken met de educatieve contentketen (ECK). Op deze site leest u over de distributie en toegang van digitale leermiddelen, de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten en de implementatie van standaarden binnen de educatieve contentketen.

07:03 Gepost door Geert Kraeye | Tags: informatie, lesmateriaal, leerkracht, digitale leermiddelen |  del.icio.us |  Facebook | |

02-12-14

Woordwolken met Wordle

Wordle Met deze tool kun je zogenaamde "woordwolken" genereren van tekst die je daarvoor aanbiedt. Zulke wolken leggen meer de nadruk op woorden die vaker voorkomen in een stuk tekst. Je kunt de wolken op allerlei manieren aanpassen met verschillende lettertypen, layout en kleurschema's. De plaatjes die je aanmaakt, kun je op allerlei manieren gebruiken. Je kunt ze uitprinten of bewaren in de Wordle-galerij om ze met anderen te delen. Deze online toepassing is uitermate geschikt om te brainstormen over een bepaald onderwerp.

07:57 Gepost door Geert Kraeye | Tags: taal, online, tool, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

Duizend jaar voor de klas

DuizendJaarVoorDeKlas Vijfentwintig leraren die ieder zo'n veertig jaar – en samen dus duizend jaar - voor de klas gestaan hebben en nu op het punt staan het stokje door te geven aan opvolgers. Wat hebben zij in die lange tijd geleerd? Hoe hebben zij zich ontwikkeld? En wat kunnen aanstaande, nieuwe of misschien wel álle leraren van hen leren? U kunt hier een uitvoerig portret lezen van elke leraar. U kunt een kort, samenvattend videoportret bekijken. U vindt hier feedback van hun collega's, hun leerlingen en van anderen. U kunt ook de praktijktips raadplegen die ze samen voor u geformuleerd hebben.

07:26 Gepost door Geert Kraeye | Tags: leerkracht, praktijktips |  del.icio.us |  Facebook | |