23-02-15

Stroomopwaarts met elektriciteit

StroomOpwaarts Elektriciteit is een geweldig vak, dat mooie toekomstkansen biedt voor technisch geschoolde leerlingen. Voor leerkrachten in het basisonderwijs is het tegelijk een heel geschikt lesonderwerp dat toelaat een aantal belangrijke leerplandoelstellingen in te vullen. Op deze pagina’s biedt Stroom-Opwaarts alle leerkrachten enkele educatieve pakketten en ander ondersteunend materiaal aan. Belangrijk: alles is gratis.

16:50 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, techniek, online, informatie, praktijkvoorbeelden |  del.icio.us |  Facebook | |

15-12-14

Reisgids Digitaal Leermateriaal

ReisGidsDigitaalLeermateriaal.png De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk.

07:47 Gepost door Geert Kraeye | Tags: informatie, leerkracht, tools, lesideeën |  del.icio.us |  Facebook | |

08-12-14

Educatieve contentketen

EducatieveContentKeten.png Ict is geen doel op zich, maar een middel om ambities waar te maken, om iedere lerende op het juiste moment en op de juiste plaats toegang te geven tot het juiste lesmateriaal. Dat vraagt veel van publieke en private partijen, zoals scholen, uitgeverijen, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen. Deze partijen hebben allemaal te maken met de educatieve contentketen (ECK). Op deze site leest u over de distributie en toegang van digitale leermiddelen, de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten en de implementatie van standaarden binnen de educatieve contentketen.

07:03 Gepost door Geert Kraeye | Tags: informatie, lesmateriaal, leerkracht, digitale leermiddelen |  del.icio.us |  Facebook | |

13 in de oorlog

13InDeOorlog Deze website neemt je in 13 afleveringen (filmpjes) mee terug naar WO II en vertelt wat er allemaal gebeurde en hoe het is om tijdens de oorlog op te groeien. Hierbij worden de belangrijkste gebeurtenissen uit WO II beschreven door de ogen van kinderen (in Nederland). Er zit ook een game in waarin je in de huid kruipt van een jongen die op zoek is naar zijn vader. Weliswaar allemaal vanuit Nederlands standpunt maar ook voor Vlaanderen zitten er mogelijkheden in. Je kunt eventueel ook een lerarenhandleiding, een leerlingenwerkboekje en een dvd bestellen.

07:01 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, geschiedenis, online, informatie |  del.icio.us |  Facebook | |

24-11-14

Natuurinformatie

Natuurinformatie Natuurinformatie.nl is een vat vol kennis over de natuur, over biologie en over geologie. Je kunt hier op eenvoudige wijze meer dan 5000 artikelen doorzoeken, geschreven door experts van onder andere Naturalis, Ecomare, Vogelbescherming Nederland en TNO Bouw en Ondergrond. Er is ook de mogelijkheid om een vraag te stellen die door een expert op dat gebied behandeld zal worden.

07:21 Gepost door Geert Kraeye | Tags: natuur, wero, tweede graad, derde graad, leerkracht, informatie |  del.icio.us |  Facebook | |

20-10-14

Lettertype -handschrift

FreeSchoolFonts Soms wil je wel eens een nieuw lettertype (font) gebruiken. Via deze website kan je even gaan snuisteren is een gratis aanbod. De lettertypes die je te zien krijgt zijn vooral bedoeld voor de basisschool.
Hoe moet je het aanpakken om ervoor te zorgen dat deze lettertypes ook bruikbaar worden in jouw tekstverwerker? Klik HIER (In het filmpje heeft men het over een lettertype voor leerlingen met dyslexie, maar de instructie is ook bruikbaar voor alle andere lettertypes)

07:30 Gepost door Geert Kraeye | Tags: leerkracht, informatie, tools |  del.icio.us |  Facebook | |

29-09-14

Ik beslis

IkBeslis

De Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een interactieve website voor jongeren gelanceerd die hen wil bewuster laten nadenken en verantwoordelijkheidsgevoel geven over de bescherming van hun fundamentele rechten. Het is een online informatiepunt voor jongeren, ouders, leerkrachten en schooldirecties. Voor elk van deze doelgroepen bevat de site informatie over de invloed van nieuwe technologieën (internet en sociale netwerken, gsm ...) op het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens.

07:23 Gepost door Geert Kraeye | Tags: informatie, leerkracht, ouders, veiligheid |  del.icio.us |  Facebook | |