16-05-11

Een online schoolbord

OnlineSchoolbord.png Wil je online met een digitaal bord werken dan kan dit via deze website. Je vindt er alle basistools: liniering, ruitjespapier, tekentools, een timer, een klok, een stoplicht. Het is mogelijk om woorden te typen en met de hand te schrijven. Het swf-bestand kan ook gedownload worden met een downloadmanager en is daardoor ook offline bruikbaar.

15:26 Gepost door Geert Kraeye | Tags: digitaal bord, tools, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

Open leerhuis

OpenLeerhuis.png Het Open Leerhuis‘ is een verzamelsite van de Vlaamse Scholengroep Rivierenland te Bornem vol met online oefenmateriaal waarmee leerlingen zowel thuis als in de klas zelfstandig aan de slag kunnen om op eigen tempo leerstof te verwerven en om verworven kennis te testen. Je kunt kiezen voor kleuter, lager of secundair onderwijs.

15:22 Gepost door Geert Kraeye | Tags: leren, oefenen, alle graden, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

Veilig online

VeiligOnline.png Ouders maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun kinderen. De Gezinsbond en Child Focus hebben samen een website ontwikkeld voor ouders over veilig internet voor kinderen en voor jongeren. Via demonstratiefilmpjes wordt in de website getoond en uitgelegd hoe u een e-mailadres kan aanmaken, een chat veilig kan instellen of een weblog kan configureren. Telkens worden twee reacties van ouders getoond, de ene al wat genuanceerder dan de andere.

15:10 Gepost door Geert Kraeye | Tags: online, veilig, ouders, leerkracht, internet |  del.icio.us |  Facebook | |

05-05-11

De grote verkeerstoets

GroteVerkeerstoets.png  Hoe is het gesteld met de verkeerskennis- en vaardigheden van je leerlingen van het vijfde leerjaar? Dat kom je te weten door ze te laten deelnemen aan de Grote verkeerstoets. Aan de hand van foto's en filmpjes moeten de leerlingen een selectie van 25 meerkeuzevragen beantwoorden. Na afloop van de toets krijgen ze hun resultaat en nuttige tips. Ook als leraar ontvang je de resultaten voor je hele klas.

14:37 Gepost door Geert Kraeye | Tags: verkeer, wero, online |  del.icio.us |  Facebook | |

Word artiest met… Artrage

ArtRage.jpg Dit gratis (starter Edition) tekenprogramma wordt erg geapprecieerd door leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs. Het werkt erg eenvoudig en intuïtief. Je gaat als het ware aan de slag met echte verf, echte potloden, wasco’s, krijt… na een eerste periode van verkenning werkt het echt verslavend. Zelfs leerlingen uit de kleuterklas hebben dit programma reeds ontdekt. Binnen z’n soort echt wel de moeite waard. Ga naar de rubriek DEMOS en scroll door naar de “oude” versie: “Artrage 2 – Starter Edition”

14:31 Gepost door Geert Kraeye | Tags: beeldopvoeding, software |  del.icio.us |  Facebook | |

Therapiespel

therapiespel.jpg Het doel van deze site is het verkrijgen van een gebruiksvriendelijk instrument dat therapeuten/leerkrachten kunnen raadplegen wanneer ze op zoek zijn naar educatieve software of educatieve spelen. Het zijn programma's of spelen die gericht zijn om te gebruiken binnen een therapiesetting rond lezen, spellen of rekenen. Ze worden door ons beoordeeld volgens verschillende criteria die wij relevant vinden binnen de therapie. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn: de feedback die gegeven wordt, de aan- of afwezigheid van registratiemogelijkheden van de resultaten, de flexibiliteit bij het instellen van de oefenniveaus…

14:22 Gepost door Geert Kraeye | Tags: software, website, leerkracht, therapie |  del.icio.us |  Facebook | |

Meerklank

TVBsoft-MeerKlank.png Aan de hand van een gemaakte woordenlijst door leerkracht, kun je de meerklanken oefenen. Steeds zijn er 4 ballonnen zichtbaar waar een meerklank moet worden ingevuld op het lijntje. Er kunnen meerdere (ant)woorden goed zijn. Staat een woord niet in de gemaakte lijst, dan zegt het programma dat. Ook te gebruiken voor vreemde talen. Naast dit gratis programmaatje is er nog heel wat andere gratis materiaal te vinden op deze website van TVB-soft.

14:18 Gepost door Geert Kraeye | Tags: software, gratis, leerkracht, taal |  del.icio.us |  Facebook | |