29-09-14

Pestweb

PestWeb

Het Pestweb draagt bij aan een wereld waarin kinderen zich veilig voelen en opgroeien tot gelukkige mensen. Dat doen ze door kinderen bewust te maken van hun eigen rol/invloed tijdens het pesten. Door hen ander gedrag te leren worden kinderen weerbaarder in het contact met anderen. Deze website is er voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op de school.

07:30 Gepost door Geert Kraeye | Tags: alle graden, sociale vaardigheden |  del.icio.us |  Facebook | |

Grafiek-I-Kids

 

Grafiek-I-Kids

Het gratis pakket werd ontwikkeld met de bedoeling om een digitaal verlengstuk te geven aan het werken rond grafieken. De ingebouwde simulaties en opdrachten kunnen  complementair worden ingeschakeld bij het werken rond grafieken in de handboeken. Het accent ligt op het  zelf creëren van grafieken wat op de computer  een stuk makkelijker kan dan op papier. De scenario's vormen een leergang die zelfstandig door de leerlingen kan doorlopen worden. Daardoor kan het pakket ook worden ingezet om gericht te werken aan ICT-competenties i.v.m. zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

07:30 Gepost door Geert Kraeye | Tags: derde graad, wiskunde, freeware |  del.icio.us |  Facebook | |

Enercities

Enercities

Het spel EnerCities is voor iedereen en in maar liefst 6 talen beschikbaar. Het spel is geschikt voor leerlingen vanaf 12 jaar. Met wat hulp kan het ook gespeeld worden door leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar. EnerCities lijkt een beetje op SimCity: bij beide spellen moet je een stad bouwen. Ook bij EnerCities moet je een stad bouwen waar mensen op een beetje prettige manier kunnen leven: omdat er voldoende huizen zijn, ze in een groene omgeving wonen, er voldoende energie is en waar ze kunnen werken om geld te verdienen. Daarbij is er voortdurend aandacht hoe je je stad zo duurzaam mogelijk kunt maken. 

07:30 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, techniek, derde graad, online |  del.icio.us |  Facebook | |

Ik beslis

IkBeslis

De Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een interactieve website voor jongeren gelanceerd die hen wil bewuster laten nadenken en verantwoordelijkheidsgevoel geven over de bescherming van hun fundamentele rechten. Het is een online informatiepunt voor jongeren, ouders, leerkrachten en schooldirecties. Voor elk van deze doelgroepen bevat de site informatie over de invloed van nieuwe technologieën (internet en sociale netwerken, gsm ...) op het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens.

07:23 Gepost door Geert Kraeye | Tags: informatie, leerkracht, ouders, veiligheid |  del.icio.us |  Facebook | |

22-09-14

Cyberkidz

CyberKids

Cyberkidz is een educatief platform dat aansluit bij de doelstellingen van het lager onderwijs. Door de educatieve spellen te spelen, oefenen de kinderen van groep 1 t.e.m. 8 (kleuter tot 6e leerjaar) op een leuke manier de leerstof die in de lagere school onderwezen wordt. Bij de spellen van Cyberkidz ligt de nadruk op Educatie en Entertainment, spelend leren. Ideaal voor klassikaal op een digitaal bord, maar ook individueel door de leerling op school en thuis te gebruiken.

07:30 Gepost door Geert Kraeye | Tags: alle graden, online, digitaal bord, spellen |  del.icio.us |  Facebook | |

Block Posters

BlockPoster

Wil je een mooie kleurenposter maken met jouw gewoon printertje thuis? Dat kan snel online in 3 stappen. Nadien moet je wel de A4-tjes aan elkaar kleven. 

07:30 Gepost door Geert Kraeye | Tags: online, tools, beeld, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

Pixabay - foto's en prenten zonder auteursrechten

 

Pixabay.png

Gratis foto's van hoge kwaliteit vinden is niet zo eenvoudig - omwille van auteursrechten en licentierechten, gewenste bronaangifte of gewoon vanwege gebrek aan kwaliteit. Om deze reden bestaat Pixabay een Community voor het verdelen van briljante Public Domain foto's. Jouw bron voor gratis vectors, gratis tekeningen en gratis foto's. Je kunt alle foto's op Pixabay gratis en zonder een bron van persoonlijke of commerciële aangifte gebruiken - zowel online als ook voor geprinte media.

07:17 Gepost door Geert Kraeye | Tags: beeld, foto, prent, informatie, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |