21-09-15

Pictogrammen van Sclera

scleraPicto.jpg

De pictogrammen (duizenden) die hier gratis aangeboden worden, zijn aanvankelijk ontworpen om duidelijkheid en structuur te bieden aan mensen met een verstandelijke handicap. Andere toepassingen of doelgroepen zijn daardoor echter niet uitgesloten. Zeker binnen de context van het basisonderwijs zijn deze pictogrammen erg bruikbaar. Alle pictogrammen zijn geordend op alfabetische wijze en per thema.

07:50 Gepost door Geert Kraeye | Tags: beeld, taal, leerkracht, pictogram |  del.icio.us |  Facebook | |

Programkids - programmeren in het lager onderwijs

ProgramKids.png

Programmeren in het lager onderwijs staat meestal nog niet echt op het programma in de basisscholen. daarom wou Thijs Van Overberghe even onderzoeken hoe we dit dan toch kunnen integreren. Hij verzamelde verschillende tools, werkte lesfiches uit en ontwierp een gezelschapsspel rond dit onderwerp. Wie dus zelf in de eigen klas even aan de slag wil gaan rond dit thema kan hier best even een kijkje nemen.

07:37 Gepost door Geert Kraeye | Tags: programmeren, lesfiches, lesideeën, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

Woordwolken maken

Woordwolk.png

Woordwolken aanmaken blijft een leuke opdracht. Met deze online tool kan je dadelijk aan de slag. De mogelijkheden om aan te passen zijn zeer uitgebreid. Best leuk om even uit te proberen. 

07:21 Gepost door Geert Kraeye | Tags: taal, woordwolk, woorden, online, gratis |  del.icio.us |  Facebook | |

PING - Poverty is not a game

PovertyIsNotAGame.png

PING is een online spel voor gebruik in secundaire scholen, dat een basis moet bieden om met leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs een gesprek aan te gaan over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Je kruipt in de huid van Jim of Sofia, die door omstandigheden op straat belanden en hun eigen weg moeten vinden. Met PING wordt aangetoond dat met de hulp van games ook complexere maatschappelijke thema’s, zoals armoede, in de klas kunnen aangekaart worden. Zo willen de partners van het PING project zowel bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gebruik van computergames op school als een concrete tool aanreiken aan het onderwijs om het moeilijke thema ‘armoede’ bespreekbaar te maken. 

07:17 Gepost door Geert Kraeye | Tags: games, armoede, secundair onderwijs, online, leerkracht |  del.icio.us |  Facebook | |

BlockCAD - met legoblokjes spelen

blockcad.jpg

BlockCAD is een gratis constructieprogrammaatje waarin je met virtuele legoblokken kunt bouwen. Je hebt de keuze uit honderden blokken en vormen en je kunt tijdens het bouwen je creatie ronddraaien en vanuit alle hoeken bekijken. Met dit programma kun je de link leggen tussen de spel en wiskunde vooral in de context van bouwsels. Niet alleen de leerlingen zullen hier plezier aan beleven. 

07:03 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wiskunde, software, leerling, gratis |  del.icio.us |  Facebook | |

01-06-15

Examenperiode

examen.jpg

Vanaf nu geen wekelijkse ICT-tip meer omwille van de examens die starten.
Vanaf volgend academiejaar komen er nieuwe ICT-tips online.

Bij deze wensen we alle studenten veel succes toe tijdens de komende examenperiode.

07:28 Gepost door Geert Kraeye |  del.icio.us |  Facebook | |

26-05-15

Slimme handen

SlimmeHanden.png Leerlingen leren door uit te proberen. Aan de hand van een onderwerp maken leerlingen werkstukken. Ze voorspellen, ontwerpen, proberen en reflecteren. Al doende raken ze betrokken bij het onderwerp en leren ze “als vanzelf”. De toegevoegde waarden van aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs zijn welbekend: Vaardigheden als samenwerken, presenteren en verslagleggen komen aan bod. Er worden verschillende leerstijlen aangesproken, talenten van kinderen kunnen zich ontplooien, enzovoort.

15:56 Gepost door Geert Kraeye | Tags: spreekbeurt, ervaringsgericht, vaardigheden, leerstijlen |  del.icio.us |  Facebook | |