26-05-15

Slimme handen

SlimmeHanden.png Leerlingen leren door uit te proberen. Aan de hand van een onderwerp maken leerlingen werkstukken. Ze voorspellen, ontwerpen, proberen en reflecteren. Al doende raken ze betrokken bij het onderwerp en leren ze “als vanzelf”. De toegevoegde waarden van aanschouwelijk en ervaringsgericht onderwijs zijn welbekend: Vaardigheden als samenwerken, presenteren en verslagleggen komen aan bod. Er worden verschillende leerstijlen aangesproken, talenten van kinderen kunnen zich ontplooien, enzovoort.

15:56 Gepost door Geert Kraeye | Tags: spreekbeurt, ervaringsgericht, vaardigheden, leerstijlen |  del.icio.us |  Facebook | |

Popup-boek met Zooburst

ZooBurst.png Met Zooburst kun je digitale popup-boeken maken. Je hoeft er niet voor te knippen of te plakken, en je hebt de keuze uit honderden plaatjes om je boek vorm te geven. Je kunt ook zelf plaatjes uploaden naar de site. Elke pagina kun je voorzien van een tekst. Daarnaast kun je elke figuur op die pagina een tekstballonnetje geven, zodat je ze kunt laten 'spreken' en de figuren met elkaar in gesprek laten gaan. In de teksten kan je ook linken zetten, waardoor je ook informatie van buiten het boek bij de inhoud kan betrekken. Handig, bijvoorbeeld als je een boek wilt maken over vogels: dan kun je in het boek linken leggen naar de geluiden die de vogels maken.

15:55 Gepost door Geert Kraeye | Tags: boeken, taal, online, alle graden |  del.icio.us |  Facebook | |

Een overzichtelijke mappenstructuur op jouw pc en in de cloud

HoeMaakJeEenOverzichtelijkeMappenstructuur.png

Nog steeds hebben vele leerkrachten, studenten, docenten het moeilijk om een duidelijke mappenstructuur aan te maken op hun pc. Dit klusje wordt uitgesteld en vergeten. Daarnaast heb je ook de mogelijkheden met allerhande opslagruimte in de cloud (GoogleDrive, Dropbox, OneDrive...) Via dit ondersteunend artikel van André Manssen word je al een stuk verder geholpen.

07:39 Gepost door Geert Kraeye | Tags: cloud, bestanden, organisatie, mappenstructuur, verkenner |  del.icio.us |  Facebook | |

Quizfaber

quizfaber.jpg Quizfaber is een gratis softwarepakket voor Windows die je in staat stelt om op eenvoudige wijze een quiz in HTML op te maken. Je moet geen enkele kennis hebben van HTML of javascript om dit te kunnen.De mogelijkheden zijn: multiple choice – multiple answer - 'juist' of 'fout' - 'waar' of 'onwaar' – invuloefeningen - open vraag - matching… Je kan multimedia integreren (beeld-geluid-video) en alles is om te zetten naar Nederlands.

07:15 Gepost door Geert Kraeye | Tags: tools, gratis, oefenen, quiz |  del.icio.us |  Facebook | |

LearningApps - zelf leermateriaal, oefenmodules aanmaken

LearningApps.png

Een "must" voor leerkrachten om verder te verkennen!
LearningApps.org
is een online toepassing om leren en lesgeven te ondersteunen met kleine interactieve oefenmodules. Deze modules kunnen direct gebruikt worden als leerobject maar ook als zelfstudiemateriaal. Het doel van deze site is het aanmaken van leerobjecten die met elkaar kunnen gecombineerd worden en dus herbruikt worden in andere situatie en combinaties. Alle materiaal is ook gratis en voor iedereen beschikbaar.  Meer info klik HIER

07:12 Gepost door Geert Kraeye | Tags: leren, oefenen, leerkracht, online, tools, leermateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |

18-05-15

Webje-Wijzer

WebJeWijzer.jpg Leerlingen leren op verschillende wijzen. De een leert door doen, de ander moet het ‘zien’ en nog anderen moeten de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen  en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Veel leerkrachten maken gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind. Op deze site kan je heel wat gratis lesmateriaal vinden.

07:53 Gepost door Geert Kraeye | Tags: webquest, webpaden, lesmateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |

Wereldlesidee

WereldLesidee.jpg Djapo biedt je 30 gratis en stevig uitgewerkte lessuggesties: 10 thema's voor elke graad van het lager onderwijs. De thema's zijn: diversiteit, geld, grondstoffen, landbouw, reclame, techniek, voeding, weer, werk, wonen. De thema's sluiten aan bij de eindtermen. De lessuggesties hebben een zelfde vaste structuur: van verwondering naar kennis, van filosoferen naar actie en reflectie. De lessugesties zijn geschreven door mensen met ervaring in het onderwijs, reiken omlijnde ideeën aan en laten ruimte voor eigen inbreng.

07:50 Gepost door Geert Kraeye | Tags: wero, alle graden, lesmateriaal |  del.icio.us |  Facebook | |