29-03-13

APPetijt

apptijd.png Wil je meer te weten komen over tablets, apps? Of wil je aan de slag met sociale media? Op deze website worden deze thema’s op de agenda gezet. Men tracht antwoorden te geven op vragen van leerkrachten en men probeert om de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen een plaats te geven in het onderwijs.

07:56 Gepost door Geert Kraeye | Tags: app, tablet, sociale media, leerkracht, informatie |  del.icio.us |  Facebook | |

28-03-13

Vindingrijk – Creatief denken in onderwijs

Vindingrijk.png Vindingrijk = inspiratie voor leerkrachten basisonderwijs die met creatief denken in de dagelijkse onderwijspraktijk aan de slag willen. Niet uitsluitend ingewikkelde theorie, maar vooral praktische lesideeën waarmee je morgen in de klas aan de slag kunt. Geef de kinderen in de klas creatieve denkkracht cadeau! Via deze website kan je zeker inspiratie opdoen.

07:54 Gepost door Geert Kraeye | Tags: creatief, denkkracht, leerkrachten |  del.icio.us |  Facebook | |

27-03-13

Makkelijk Lezen Plein

MakkelijkLezenPlein.png Het internet staat vol met informatie over leesproblemen. De makers van deze website menen daar toch iets aan toe te kunnen voegen. Vele openbare bibliotheken hebben namelijk tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein, dat een goede ondersteuning biedt voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen. Je vindt er ideeën en tips om echt werk te maken van deze uitdaging.

07:52 Gepost door Geert Kraeye | Tags: taal, lezen, leesproblemen |  del.icio.us |  Facebook | |

26-03-13

Rekenen tot 100

RekenenTot100.png

Rekenen tot 100 kun je hier oefenen met staafjes en blokjes. In het beeld verschijnen een aantal staven (10-tallen) en losse blokjes (eenheden).

Door deze op te tellen maak je een getal tot 100. Geef het antwoord door op het rekenmachientje het goede getal in te typen.

07:49 Gepost door Geert Kraeye | Tags: rekenen, wiskunde, tweede leerjaar, eerste graad, mab-materiaal |  del.icio.us |  Facebook | |

25-03-13

Media-educatiegame MonsterMedia

MediaMonsters.png In deze game krijgen leerlingen een kijkje in de mediageschiedenis. Ze leren meer over de media die ze dagelijks gebruiken. Hoe betrouwbaar is de informatie op websites? Wat is het verschil tussen echte informatie en een advertentie? Hoe kwetsbaar ben je eigenlijk online? Denk aan een rekening voor online spelletjes, een virus op de computer of persoonlijke gegevens die openbaar worden gemaakt. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met de game. Deze richt zich op 4 thema’s: reclame,     bronnen, beeldgebruik, sociale media. Hiermee stimuleert men verstandig gebruik van media en bewustwording van de invloed van media op het eigen denken en handelen.

19:45 Gepost door Geert Kraeye | Tags: mediawijsheid, reclame, sociale media, informatievaardig |  del.icio.us |  Facebook | |

21-03-13

Privacy op de schoolwebsite?

InternetPrivacy.png Als er op schoolwebsite foto’s worden geplaatst van schoolactiviteiten en op deze foto’s staan leerlingen en/of ouders afgebeeld, dan dient aan de ouders toestemming te worden gevraagd  voor het mogen plaatsen van deze foto’s. De privacyverklaring dient dan ook te vermelden hoe deze toestemming wordt gevraagd en hoe ouders te kennen kunnen geven (alsnog) bezwaar te hebben tegen plaatsing op de website.

07:28 Gepost door Geert Kraeye | Tags: veilig, privacy |  del.icio.us |  Facebook | |

20-03-13

10 mediawijsheidcompetenties

10MediawijshiedCompetenties.png

Een model bestaande uit 10 competenties die elk zijn uitgewerkt in 5 algemene niveaus. In het model is de definitie van mediawijsheid kernachtig verwoord: ‘Mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamen-leving. Dit model is ontwikkeld op basis van de inzichten en ervaringen van een aantal experts die midden in de mediawijsheidpraktijk staan.

PDF: klik HIER Website: http://www.mediawijzer.net/competentiemodel

07:21 Gepost door Geert Kraeye | Tags: mediawijsheid |  del.icio.us |  Facebook | |