20-12-10

Getallenas

Getallenas.jpg Deze gratis software is bedoeld om op gedifferentieerde manier gehele getallen op getallenassen te leren plaatsen. De getallen kunnen ingesteld worden.. Het programma voorziet vier niveaus en kan volledig naar wens van de leerkracht voor iedere leerling individueel ingesteld worden. Een leerling kan slechts overgaan naar het volgende niveau, indien een door de leerkracht ingesteld minimum percentage wordt behaald. Wanneer leerlingen fouten maken worden ze met een stappenplan tot de juiste oplossing geleid. Men kan een overzicht van de resultaten per leerling zodat de leraar achteraf over een foutenanalyse beschikt.

12:07 Gepost door Geert Kraeye | Tags: software, wiskunden, eerste graad, tweede graad |  del.icio.us |  Facebook | |

Optellen met brug over het tiental

BrugOverTien.jpg Een gratis programma van Jan Vos. Hiermee oefenen leerlingen het optellen met brug over het tiental. Ze kunnen de oefeningen onmiddellijk oplossen. Indien ze een fout maken, dan wordt er hulp aangeboden. Eerst krijgt de leerling een hulpsom te zien waarbij de tweede term uitgesplitst wordt. Indien nodig verschijnt er een getallenlijn waar de eerste term in het rood en de tweede term in het groen uitgezet wordt. Maakt de leerling nu nog een fout, dan verschijnt het honderdveld waarop de twee termen van de optelsommen moet ingekleurd worden. Van zodra er tien eenheden naar het honderdveld gesleept zijn, worden ze vervangen door een tiental. Was deze hulp nog niet voldoende, dan krijgt men hetzelfde honderveld weer te zien met bijkomende hulp en geschreven instructies. Bij het begin moet elke leerling zijn naam ingeven. Na de sessie kan de leerkracht door CTRL+G te drukken de oefensessie van de leerling weer bekijken. Je kunt het programmaatje HIER downloaden.

12:01 Gepost door Geert Kraeye | Tags: software, eerste graad, wiskunde |  del.icio.us |  Facebook | |